Giao diện web

Thiết kế web

Thiết kế web Thiết kế web

Thiết kế web hay thiết kế website đơn giản là công việc tạo một trang Web cá nhân hoặc cho công ty, doanh nghiệp, tổ chức...Để thiết kế được một trang Web ta có 2 phương thức chính là: Website tĩnh và Website động. Thiết kế Web tĩnh (Sử dụng HTML) Thiết kế web tĩnh là sử ...

HTML động trong thiết kế web

HTML động HTML động

HTML động hay DHTML (viết tắt tiếng Anh: Dynamic HTML) là một thể hiện của việc tạo ra một trang web bằng cách kết hợp các thành phần: ngôn ngữ đánh dấu HTML tĩnh, ngôn ngữ kịch bản máy khách (như là Javascript), và ngôn ngữ định dạng trình diễn Cascading Style Sheets và ...

HTML – Khái niệm và cách dùng HTML

html html

HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, tức là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Được định nghĩa như là một ứng dụng ...

Thiết kế web giá rẻ 3 triệu đồng

Chỉ 3 triệu đồng cho một website tốt, nhiều tính năng của một website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin doanh nghiệp, khuyến mãi, gallery,… Dịch vụ thiết kế web giá rẻ xin giới thiệu gói thiết kế web giá rẻ phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập, ...

Thiết kế web giá rẻ 5 triệu đồng

Dịch vụ thiết kế web giá rẻ với gói thiết kế web giá rẻ: Chỉ 5 triệu đồng cho một website tốt, đầy đủ tính năng của một website bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin doanh nghiệp, khuyến mãi, đặt hàng, gallery,… Website phù hợp với các doanh nghiệp có tầm ...

Thiết kế web giá rẻ 7 triệu đồng

Thiết kế web giá rẻ 7 triệu đồngDịch vụ thiết kế web giá rẻ xin giới thiệu gói thiết kế web giá rẻ: Chỉ 7 triệu đồng cho một website tốt, đầy đủ tính năng của một website bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin doanh nghiệp, khuyến mãi, đặt hàng, gallery,... ...